Steun ons Project

Om het project “Jeugd in de Wijngaard” goed te kunnen laten draaien hebben we ook financiele steun nodig . We verwerven dit de eerste jaren uit giftes en adoptie van wijnstokken en subsidie. Zo hopen we snel te komen tot een sluitende begroting.

Adoptie van wijnstokken

We bieden wijnstokken ter adoptie aan. Het duurt vier jaar voor we de eerste druiven kunnen oogsten en het maken van de wijn kost nog een extra jaar. Wanneer u nu een of meer stokken voor een jaar of langer adopteert, houden we u op de hoogte van het project “Jeugd in de Wijngaard” en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast krijgt u jaarlijks eenmalig korting bij aankoop van de wijnen die we nu produceren. De korting is afhankelijk van het aantal stokken dat u adopteert.

Er zijn verschillende adoptie paketten beschikbaar.

Primeur:

 • u adopteert jaarlijks een of meerdere stokken ad €12,50 per stok;
 • uw naam komt in ons online adoptieregister te staan;
 • u krijgt elk adoptiejaar eenmalig 10%  korting op uw wijnbestelling naar rato van de door u geadopteerde stokken.

Uw bijdrage is eenmalig € 12,50 per stok.

Superieur:

 • u adopteert in een keer voor een periode van drie jaar drie stokken (of meer) ad € 11,11 per stok;
 • uw naam komt in ons online adoptieregister van de betreffende jaren te staan;
 • u ontvangt een adoptiecertificaat;
 • u krijgt gedurende de adoptieperiode jaarlijks eenmalig 12,5% korting op uw wijnbestelling naar rato van de door u geadopteerde stokken.

Uw bijdrage is eens in de drie jaar € 99,99 en voor elke extra stok €33,33.

Grand cru:

 • u adopteert in een keer voor een periode van vijf jaar vijf stokken (of meer) ad €10,00 per stok;
 • uw naam komt in ons online adoptieregister van de betreffende jaren te staan;
 • u ontvangt een adoptiecertificaat;
 • er komt een aanduiding van uw naam bij uw stokken te staan
 • u krijgt gedurende de adoptieperiode jaarlijks eenmalig 15% korting op uw wijnbestelling naar rato van de door u geadopteerde stokken.

Uw bijdrage is eens in de vijf jaar €250,00 en voor elke extra stok €50,00.

U kunt zich met volgend formulier aanmelden link

Financiële donatie zonder adoptie

Als u ons project “Jeugd in de Wijngaard” wilt ondersteunen maar niets met wijn heeft dan kunt u uw vrijgevige bijdrage overmaken naar Leif en Leid Overhoven o.v.v. Jeugd in de Wijngaard.

IBAN NL40 RABO 0316 0395 94 of doneer via de link