De wijngaard

Geschiedenis, aantal stokken

De eerste wijngaard lag aan de voet van de Wal en is aangeplant in de jaren tachtig. In 2012 is de wijngaard verplaatst naar de huidige, hoger gelegen, locatie om plaats te maken voor de gracht. Er zijn destijds 100 stokken rood en 100 stokken wit aangeplant. In 2021 is de wijngaard uitgebreid met het perceel aanpalend aan de parkeerplaats. Hier staan 200 stokken.

Druivenrassen en wijnsoorten

In totaal staan op beide velden samen 125 Pinot Noir, 175 Pinot Gris en 100 Auxerrois druivenstokken. De druivenstokken staan op een onderstam die gekozen is in functie van zijn ‘interface’-kwaliteiten met de bodem. Vocht en zuurtegraad van het terroir en de weerstand tegen Phylloxera (druifluis) zijn bepalend geweest bij de keuze van de onderstam (3309 Couderc).  .

Terroir

De wijngaard is gelegen in de Roerdalslenk. De samenstelling van de bodem en de ondergrond hebben vooral invloed op de waterhuishouding. De bodem bestaat uit een deklaag van Löss (zwak tot sterk zandig leem) met een dikte variërend van 1,5 tot 3 m. De ondergrond bestaat uit voornamelijk grove zanden en grind. De grondwaterstand is sterk afhankelijk van de plaats in de wijngaard en varieert van 2,5 tot 5 m-maaiveld.

Landschap en klimaat

Het microklimaat (stadsklimaat) dat aanzienlijk verschilt van het weer in het gebied met minder bebouwing (platteland) kenmerkt zich door meer regen en hogere temperatuur. Daar beide percelen aflopen in de richting van de gracht is er sprake van een goede afwatering en een natuurlijke windstroom. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts, maar ook in de winter ligt de temperatuur aanzienlijk hoger dan op het platteland. Dit heeft een positief effect op de rijping van de druiven.

De Pluk
Het resultaat